Hvorfor?

Tingcentralen er baseret på to bærende principper; bæredygtighed og kreativitet.

Bæredygtighed fordi det jo i særdeleshed handler om gøre vores børn (og os selv) opmærksom på ressourcer og (over)forbrug, og at ikke alt er affald bør smides ud, men sagtens kan bruges igen.

Kreativitet fordi der jo netop er stort fokus på, at vores børn og unge skal udvikle sig til innovative og entreprenante voksne, der skal finde nye måder at se og forstå verden på, for at kunne tilgodese fremtidige krav til kompetencer. Og det kræver at vi først lærer dem at holde fast i kreativiteten og legen (med materialer). På Tingcentralen har vi mulighed for at udfordre kreativiteten via materialerne. Både det at få øje på værdien af et aflagt materiale og tænke materialerne ind i en anden helhed.

Idéen

Idéen om en Tingcentral stammer fra Katja Skovgaard Marcussen, der igennem en længere periode havde arbejdet med genanvendelse af stof, og herigennem kunne se hvor meget restmateriale der generelt blev smidt ud. Materialer der reelt kunne have op til flere liv, inden det blev brændt eller genanvendt. 

I Kolding fandtes allerede Skatkammeret, der samlede bi-/restprodukter til brug for skoler og med sine 7 år inspirerede til det videre arbejde med Tingcentralen. Og da der viste sig mulighed for at blive placeret på Polymeren, der netop rådede over nok plads og et kreativt miljø, var det blot at skabe engagement og få skoler, institutioner og virksomheder med på idéen.